ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Studia za granicą

Studia za granicąStypendia na studia i praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS +Uczelnie partnerskie ERASMUS +Program Erasmus+Dla pracownikówFormularzeRelacje z wyjazdów

Studia za granicą

 

W maju 2005 roku Wyższa Szkoła Handlu i Usług uzyskała Uczelnianą Kartę Erasmusa, dzięki której nawiązała współpracę z uczelniami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus i Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Studenci WSHiU mają możliwość podjęcia nauki w wybranej przez siebie uczelni partnerskiej oraz realizację praktyki zawodowej w wybranej, uprawnionej instytucji. Nauczyciele akademiccy mogą uczestniczyć w wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej, a pozostali pracownicy w wyjazdach w celach szkoleniowych.

WSHiU aktywnie uczestniczy w międzynarodowym obszarze szkolnictwa wyższego w zakresie rozwijania współpracy z uczelniami z wielu krajów oraz współpracy z instytucjami pozaakademickimi. WSHiU posiada podpisane umowy dwustronne z 13 Uczelniami partnerskimi, w zakresie wymiany studentów i pracowników akademickich w dziedzinie Zarządzanie, Biznes i adminstracja, Turystyka i rekreacja oraz Bezpieczeństwo narodowe do których należą: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof – Niemcy, , Berlin, Niemcy, Szolnok College – Węgry, ISG Instituto Superior de Gestão – Portugalia, Instituto Superior de Comunicacao Empresarial -Portugalia University of Lusophone Humanities and Technology- Portugalia, w Turcji: Anatolu University, Istambul Ticaret University, Mersin University, Maltepe University, Sakarya w Norwegii: Høgskulen i Sogn og Fjordane w Sognal i Aalesund University w Aalesund.

wsp1

Erasmus oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy należą do filaru europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Jego głównym celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych z Europy i państw stowarzyszonych z EU oraz z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. W ramach programów Erasmus i FSS studenci WSHiU mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych, np. w Grecji na Krecie (Hotel Blue Palace Resort & Spa) i Norwegii (Lindstroem Hotel). W WSHiU działa Biuro Współpracy Międzynarodowej którego głównym celem jest inicjonowanie i koordynacja współpracy z uczelniami i przedsiębiorstwami zagranicznymi, w szczególności organizacja wymiany w zakresie umów międzyuczelnianych i praktyk zagranicznych.

erasmus1

Erasmus + to nowy program edukacyjny Unii Europejskiej zaplanowany na lata 2014-2020, który zastąpił dotychczasowe programy ,,Uczenie się przez cale życie’’, w tym m. in. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus i Tempus.

Głównym założeniem programu Erasmus + jest wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie mające na celu przyczynić się do rozwoju indywidualnych kompetencji zawodowych, socjalnych i miedzykulturowych osób uczestniczących, zwiększających ich szanse i zdolność do zatrudnienia, podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży.

 

Na program Erasmus+ składają się trzy akcje obejmujące następujące typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)

 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

 

W/w informacje na podstawie strony internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

www.erasmusplus.org.pl/o-programie/

Regulamin Programu Erasmus+

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych,) zaplanowane zostały następujące rodzaje mobilności:

 • wyjazdy studentów na studuia (3-12 miesiecy)

 • wyjazdy studentów na praktykę (2 – 12 miesiecy), w tym wyjazdy absolwentów, rekrutacja na ostatnim roku studiów

 • wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich i w celach szkoleniowych oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni (od 2 dni do 2 miesięcy)

Stypendia na studia i praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS +

REKRUTACJA 2016/2017

 

Erasmus + to nowy program edukacyjny Unii Europejskiej zaplanowany na lata 2014-2020, który zastąpił dotychczasowe programy ,,Uczenie się przez cale życie’’.

W ramach programu Erasmus+, Szkolnictwo wyższe możliwe są wyjazdy edukacyjne studentów

 • w celu realizacji części studiów w uczelni partnerskiej
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Na czas trwania programu ERASMUS +, Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Handlu i Usług Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus 2014-2020, która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wyjazdy studentów.

Stypendium przyznawane jest na dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz na podroż.

Stawki stypendialne uzależnione są od grupy kraju, do którego zaplanowany został wyjazd na studia lub/i praktykę.

 

Kraj przyjmujący Kwota na m-c w EURWyjazd na studia Kwota na m-c w EURWyjazd na praktykę
Grupa 1Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Lichtenstein, Norwegia 500 600
Grupa 2Belgia, Republika Czech, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja 400 500
Grupa 3Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia – była Republika Jugosławii 300 400

Studenci mogą sami poszukać instytucji zainteresowanej przyjmowaniem praktykantów na stronie:

https://erasmusintern.org

Zainteresowanych studentów prosimy złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Współpracy Międzynarodowej pok. 22, lub przesłanie na adres bwm@akademiakupiecka.pl

do dnia 30 listopada 2016 roku (wyjazd na studia)

do dnia 29 lutego 2017 roku (wyjazd na praktykę).

Nie czekaj i skorzystaj z okazji, dołącz do innych; relacje z wyjazdów tutaj

Instytucje partnerskie

Aalesund University College – Norwegia
 • Aalesund University College znajduje się w miejscowości Aalesund na zachodnim wybrzeżu Norwegii
 • Uczelnia posiada ciekawą ofertę dydaktyczną dla studentów WSHiU z kierunku Zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: www.hials.no/eng

Sogn og Fjordane University College – Norwegia
 • Sogn og Fjordane University College znajduję się w miejscowości Sogndal położonej w regionie Sogn i Fjordane, pomiędzy górami i fiordami
 • Jest nowoczesnym uniwersytetem,w który kształci się około 3000 studentów
 • Oferta skierowana dla studentów z kierunku Zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: www.hisf.no

Fachhochschule Hof-Niemcy
 • Fachhochschule Hof została założona w 1994 roku. Miasto jest położone na granicy Bawarii i Saksonii, niedaleko granicy z Czechami. Nie bez powodu jest nazywane miastem akademickim: można tu znaleźć liczne bary, puby, kina oraz atrakcje sportowo-kulturalne dla młodzieży.
 • Szkoła posiada campus z obiektami sportowymi dla studentów, bibliotekę z czytelnią, nowoczesne laboratoria, itp.
 • Oferta dla studentów WSHiU z kierunku Zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych

Strona internetowa: www.fh-hof.de

 

Sakarya University-Turcja
 • Historia Uniwersytetu Sakarya sięga 1970 roku; obecnie jest jedną z najbardziej znaczących uczelni w Turcji. Uniwersytet oferuje naukę na 7 wydziałach.
 • Uniwersytet posiada do dyspozycji studentów nowoczesne obiekty dydaktyczne, bogatą bibliotekę oraz wszelkie udogodnienia dla studentów Erasmusa (campus, kluby studenckie, obiekty sportowe).
 • Oferta dla studentów z kierunku Zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona Internetowa: www.sakarya.edu.tr

ISCEM – Portugalia
 • ISCEM- Instytut Komunikacji i Biznesu jest usytuowany w centrum Lizbony- stolicy Portugalii.
 • W semestrze zimowym wykłady prowadzone są w języku portugalskim, natomiast w semestrze letnim w języku angielskim
 • Uczelnia oferuje studentom ciekawą ofertę dydaktyczną z zakresu m.in. Zarządzania, Marketingui Komunikacji,dostęp do nowoczesnych technologii i metod nauczania.
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych

Strona internetowa: www.iscem.pt

Szolnok University College –Węgry
 • Szolnok University College jest usytuowany 100 km od stolicy Węgier Budapesztu
 • Szkoła posiada nowoczesny kampus usytuowany w malowniczej części miasta
 • Uczelnia oferuje studentom ciekawą ofertę dydaktyczną z zakresu m.in. Zarządzania oraz Turystyki i Rekreacji
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: international.szolf.hu/

Anadolu University-Turcja
 • Historia Uniwersytetu Anadolu sięga 1958 roku; obecnie jest uważany za jeden z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się uniwersytetów w Turcji
 • Posiada nowoczesne obiekty dydaktyczne, bogatą bibliotekę oraz wszelkie udogodnienia dla osób chcących kształcić się na tej uczelni
 • Oferta dla studentów z kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: www.anadolu.edu.tr/en/

Instituto Superior de Gestão – Portugalia
 • Instytut jest usytuowany w Lizbonie- stolicy Portugalii
 • Oferta dla studentów z kierunku Zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych

Strona internetowa: www.isg.pt

Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias (Portugalia)
 • Oferta dla studentów z kierunku zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych

Strona Internetowa: www.ulusofona.pt

Istambul Ticaret University -Turcja
 • Oferta dla studentów z kierunku zarządzanie
 • Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry w dziedzinie Zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: www.iticu.edu.tr

BEST Sabel HochschuleNiemcy
 • Oferta dla studentów z kierunku zarządzanie oraz turystyka i rekreacja
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: http://www.best-sabel.de/

Mersin University – Turcja
 • Oferta dla studentów z kierunku zarządzania
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: http://www.mersin.edu.tr/

YALOVA UNIVERSITY – Turcja
 • Oferta dla studentów z kierunku zarządzania
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci B1, nauczyciele B2
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej

Strona internetowa: http://www.yalova.edu.tr/

Hochschule Hof – Niemcy
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: http://www.hof-university.de/

ISCEM – Portugalia
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: http://www.iscem.pt/

Instituto Superior de Gestão – Portugalia
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: http://www.isg.pt/en/

Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias (Portugalia)
 • Poziom znajomości języka angielskiego: studenci: B2, nauczyciele C1
 • Szczegółowa oferta dydaktyczna dla studentów programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni partnerskiej:

Strona internetowa: http://www.ulusofona.pt/en/

Maltepe University – Turcja
 • Oferta dla studentów z kierunku zarządzanie
 • Umowa partnerska przewiduje wymianę studentów i nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celach szkoleniowych

Strona Internetowa: http://www.maltepe.edu.tr

 

Informacja o programie The Lifelong Learning Programme – Erasmus

 

WSHIU W PROGRAMIE ERASMUS

Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego – skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

erasmus600

Uczelniana Karta ERASMUS

 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

27 krajów Unii Europejskiej,
kraj kandydujący – Turcja

Najpopularniejszą formą wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus jest wymiana studentów. Dzięki niej studenci polscy mają możliwość studiowania na zagranicznej uczelni wyższej w czasie od 3 miesięcy do 1 roku. W maju 2005 WSHiU otrzymała Uczelnianą Kartę Erasmusa dokument uprawniający do uczestnictwa w tym programie. W roku 2006 zostały podpisane umowy z uczelniami w Niemczech, Portugalii i Turcji na wymianę studentów i nauczycieli akademickich.

WSHIU W PROGRAMIE ERASMUS+

Erasmus + to nowy program edukacyjny Unii Europejskiej zaplanowany na lata 2014-2020, który zastąpił dotychczasowe programy ,,Uczenie się przez cale życie’’, w tym m. in. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus i Tempus.

Głównym założeniem programu Erasmus + jest wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie mające na celu przyczynić się do rozwoju indywidualnych kompetencji zawodowych, socjalnych i miedzykulturowych osób uczestniczących, zwiększających ich szanse i zdolność do zatrudnienia, podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży.

 

Na program Erasmus+ składają się trzy akcje obejmujące następujące typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)

 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

 

W/w informacje na podstawie strony internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

www.erasmusplus.org.pl/o-programie/

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych, zaplanowane zostały następujące rodzaje mobilności:

 • wyjazdy studentów na studuia (3-12 miesiecy)

 • wyjazdy studentów na praktykę (2 – 12 miesiecy), w tym wyjazdy absolwentów, rekrutacja na ostatnim roku studiów

 • wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich i w celach szkoleniowych oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni (od 2 dni do 2 miesięcy)

Wyższa Szkoła Handlu i Usług otrzymała nową Kartę Erasmusa, która umożliwia uczestnictwo w w/w akcjach programu Erasmsus+.

ECHE Template DE-ok-2

Karta Erasmusa 2014-2020 ( Erasmus Charta 2014-2020)

 

Dokumenty:

 • Regulamin programu Erasmus+ Pobierz

 • Deklaracja polityki programu Erasmus+ (Erasmus policy statement) Pobierz

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług uczestniczy w roku akademickim 2016/17 w Akcji 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych), która umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych – studentów w celu podjęcia studiów za granicą w uczelniach partnerskich oraz realizację praktyk studenckich w wybranych (uprawnionych) instytucjach i przedsiębiorstwach w krajach UE a także wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich i innych pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

 

 

 

POLITYKA JĘZYKA OBCEGO

Studenci WSHiU kierunku Zarządzanie oraz Turystyka i rekreacja uczestniczą przez cały okres studiów, studenci kierunku Bezpieczeństwa przez 2 lata I stopnia i 1 rok II stopnia, w lektoratach języka obcego, podczas których zdobywają umiejętności posługiwania się językiem obcym w zakresie słownictwa ogólnego jak i zawodowego, związanego z dziedziną i kierunkiem studiów. Absolwenci studiów I stopnia posiadają znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci studiów II stopnia – na poziomie B2+.WSHIU oferuje studentom wyjeżdżającym na studia i praktykę możliwość udziału w intensywnych kursach języka obcego organizowanych przez uczelnię i prowadzonych przez pracowniklów WSHiU. Studenci mogą też uczestniczyć w kursach językowych EILC, w kraju docelowym odbywania studiów lub w intensywnym kursie organizowanym przez uczelnię przyjmującą. Studenci obcokrajowcy mogą także uczestniczyć w lektoratach języka obcego stanowiących element programu studiów WSHiU. Organizowany jest też kurs języka polskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich WSHiU na terenie uczelni.

 

WSPARCIE MOBILNOŚCI STUDENTÓW

System opieki i doradztwa dla studentów obejmuje etap organizacji i realizacji i powrotu z mobilności tj: przekazywanie informacji dot. oferty edukacyjnej, udzielanie wsparcia w zakresie uzyskania wizy i zawarcia ubezpieczenia, pomoc w zakwaterowaniu, udzielanie ogólnych informacji o życiu akademickim oraz o ogólnych warunkach społecznych, w czasie pobytu opieka merytoryczna wyznaczonego nauczyciela akademickiego, opieka organizacyjna pracownika biura współpracy międzynarodowej w sprawach formalnych, opieka przedstawiciela Samorządu Studenckiego w zakresie integracji studentów w życie akademickie. Doradztwo pracowników akademickich obejmuje podejmowanie uzgodnień dot. indywidualnych programów nauczania i szkoleń, opieka – organizacji mobilności: pomocy w zakwaterowaniu, wsparcia w uzyskania wizy i zawarcia ubezpieczenia. Do opieki wyznaczony zostaje nauczyciel akademicki. Po powrocie oferowana jest pomoc dot. reintegracji studentów i pracowników powracających m.in. poprzez organizowanie spotkań połączonych z przekazywaniem doświadczeń.

 

WSPARCIE MOBILNOŚCI PERSONELU AKADEMICKIEGO

Do działań promujących i wspierających mobilność personelu akademickiego należą: informowanie personelu akademickiego podczas spotkań takich jak Rada Wydziału, Senat oraz organizowanych spotkaniach informacyjnych o możliwościach i korzyściach udziału w mobilności, informowanie na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń oraz poprzez e-mailing. Mobilność stanowi element oceny rozwoju kompetencji pracownika i uznania dorobku zawodowego. Uczelnia wspiera możliwość rozpowszechniania zdobytych doświadczeń poprzez organizację spotkań dla pracowników dot. wpływu mobilności na uczelnię i indywidualne osoby. Wspieranie poprzez włączenia przedmiotu do oferty dydaktycznej w j. obcym. Pracownicy Biura współpracy zagranicznej udzielają pomocy w organizacji wyjazdu.

 

WSPARCIE DLA UDZIAŁU W PROJEKTACH WIELUSTRONNYCH

WSHiU wspiera udział w projektach poprzez nawiązywanie współpracy z uczelniami partnerskimi i organizację spotkań z przedstawicielami uczelni partnerskich. Uczelnia organizuje spotkania informacyjne dla kadry akademickiej dot. możliwości udziału w projektach oraz spotkania ze studentami.WSHiU oferuje możliwość rozpowszechniania efektów projektu poprzez ich publikację w uczelnianych Zeszytach Naukowych i organizację konferencji. Udział w projektach stanowi elemenet oceny rozwoju kompetencji pracownika i uznania dorobku zawodowego. Indywidualne osiągnięcia studenta są uznane i odnotowane w suplementach do dyplomu.

 

wolny_kontakt

Aby dowiedzieć się więcej przyszli i obecni studenci WSHiU mogą kontaktować się z:

Biurem Współpracy Międzynarodowej

ul. 28 czerwca 1956r. nr 217/219,

pokój 149, I piętro,

tel: 061 843 47 96

dokumentacja

Pobierz dokumenty klikając na linki poniżej:

Erasmus+ zasady ogólne

Zasady podziału środków finansowych w ramach Programu Erasmus+ 2016/2017>

erasmus1

Szanowni Państwo,

W ramach Akcji 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) Programu ERASMUS+, która obejmuje wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich i w celach szkoleniowych, WSHiU zostały przyznane na rok akademicki 2016/2017 środki finansowe z przeznaczeniem na wyjazdy w wymienionych celach w wysokości 3 750.00 EUR na szacunkową liczbę wyjazdów:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich, w liczbie 1, łączny czas trwania wyjazdu 5 dni,

 • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych, w liczbie 4, łączny czas trwania wyjazdu 20 dni.

Wykaz uczelni partnerskich znajduje się na stronie internetowej www.wshiu.poznan.pl w zakładce Studia za granicą.
Ogólne informacje o Programie Erasmus+, znajdują się na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl dostępny jest Regulamin realizacji Programu ERASMUS+ w WSHIU.
Na stronie internetowej www.akademiakupiecka.pl/studia-za-granica dostępny jest Regulamin realizacji Programu ERASMUS+ w WSHIU.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej WSHiU: dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek (pok.22) i Julia Paluszkiewicz (pok.21).

 

Zapraszamy do udziału w Programie,

dr Ewa Witkowska

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Wyjazd studentów na studia z Programu Erasmus+:

Formularz zgłoszeniowy
Learning Agreement for studies

Wyjazd studentów na praktykę z Programu Erasmus+:

Formularz zgłoszeniowy na praktykę
Karta jakości praktyki programu Erasmus
Learning Agreement for traineeships
Dane konta bankowego

Wyjazd nauczycieli z Programu Erasmus+:

Formularz zgłoszeniowy
Dane konta bankowego
Staff mobility agreement teaching

Wyjazd pracowników administracyjnych z Programu Erasmus+:

Formularz zgłoszeniowy
Dane konta bankowego
Staff mobility agreement training

Relacje z wyjazdów

GRECJA (RODOS)

fotografie studentów z pobytu na praktyce w hotelu MITSIS ALILA HOTEL na Rodos.

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress