ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Organizacje studentów i absolwentów

AktualnościKlub uczelniany AZSSamorząd studenckiStowarzyszenie absolwentów

Posts not found

 

Klub uczelniany AZS

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, funkcjonujący w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, został zarejestrowany przez Zarząd Główny AZS w maju 2005 roku. I właśnie od tej pory nieprzerwanie trwa prężna działalność Klubu. Studenci WSHiU uprawiają sport w sekcjach sportowych, które startują w zawodach, a także w sekcjach rekreacyjnych i turystycznych. Fakultatywne regularne zajęcia sportowe odbywają się w okresie trwania zajęć dydaktycznych w każdym tygodniu.

Sportowcy – studenci WSHiU uczestniczą w rywalizacji sportowej w ramach Akademickich Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Wielkopolski oraz Mistrzostw Studentów I Lat m. Poznania. Klub Uczelniany AZS reprezentuje Uczelnię w licznych turniejach i zawodach studenckich za granicą, głównie w zawodach piłkarskich i futsalowych w Niemczech i Holandii). Studenci WSHiU – Robert Nazarewicz, Rafał Krzyśka, Michał Wojciechowski, Maciej Fołtyn – reprezentowali także barwy Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata w Futsalu, rozgrywanych w 2006 (IV m.), 2010 (V m.) i 2012 roku (X m.). Z kolei w 2011 roku studentka WSHiU, Olga Brózda, uczestniczyła w Letniej Uniwersjadzie w Shenzen (Chiny), zajmując IV miejsce w turnieju deblowym.

Klub Uczelniany AZS ma na swym koncie między innymi przeprowadzenie obozów szkoleniowych Akademickich Organizatorów Sportu i obozów adaptacyjno-integracyjnych (2006-2014, zawsze we wrześniu). Zorganizowaliśmy już wiele imprez sportowych dla wielkopolskiego środowiska akademickiego, w tym Akademickich Mistrzostwa Wielkopolski oraz Mistrzostw Studentów i Lat m. Poznania. W styczniu 2009 byliśmy organizatorami turnieju półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu Aktywnie uczestniczymy w pracach Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Poznań oraz Rady Środowiskowej Klubów Uczelnianych AZS w Poznaniu.

W latach 2005–2007 na czele Klubu stał Wojciech Wachowiec. W czerwcu 2007 roku, po upływie dwuletniej kadencji, nastąpiła zmiana i prezesem KU AZS WSHiU na lata 2007–2009 wybrany został Piotr Kantorski. Kolejnymi prezesami Klubu byli: Katarzyna Jodko (2009–2011), Paulina Kubiak (2011–2012) i Jakub Konarski (od czerwca 2012, aktualnie sprawujący tę funkcję). Prezesowi w wykonywaniu statutowych obowiązków pomaga pięcioosobowy Zarząd Klubu.

W roku akademickim 2012/2013 Klub odniósł ogromny (i historyczny) sukces, zajmując II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w klasyfikacji generalnej uczelni niepublicznych.

Klub Uczelniany AZS WSHiU wspiera w wykonywaniu jego statutowych obowiązków Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSHiU, na którego czele stoi kierownik, mgr Piotr Kuś.

>REGULAMIN KU AZS WSHiUpobierz

Samorząd Studentów WSHiU

W Wyższej Szkole Handlu i Usług bardzo aktywną działalność prowadzi Rada Uczelniana Samorządu Studentów, który – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jest „wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni”. Rada Uczelniana podejmuje cenny inicjatywy z zakresu kultury i turystyki, reprezentuje także interesy socjalno-ekonomiczne studentów w kontaktach z Władzami Uczelni. Ma swoich przedstawicieli w Senacie Akademickim WSHiU oraz w Radzie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

Zadaniem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów jest m.in. opiniowanie planów studiów oraz programów nauczania, delegowanie studentów do Komisji Stypendialnej oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Naukowego Koła Filozoficzno-Artystycznego studentów WSHiU, współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS WSHiU w zakresie sportu i rekreacji fizycznej, podejmuje inicjatywy z zakresu kultury (m.in. imprezy integracyjne, występy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) oraz prowadzi działalność charytatywną (np. pomoc rzeczowa dla domów dziecka).

W maju 2011 roku Rada Uczelniana Samorządu Studentów WSHiU opracowała i przyjęła Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

W roku akademickim 2013/2014 funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów WSHiU pełni Jacek Schmidt, student I roku bezpieczeństwa narodowego, studia II stopnia.

>KODEKS ETYKI STUDENTApobierz

>REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGOpobierz

Stowarzyszenie absolwentów

W dniu 24 lutego 2010 r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Tym samym rozpoczęła działalność organizacja, której celem jest umacnianie więzi absolwentów z naszą Uczelnią oraz podejmowanie wszelkich działań, mających na celu popularyzację oraz dobro Uczelni. Będzie ona także zbierała opinie absolwentów WSHiU na temat przebiegu odbytych studiów, co posłuży podniesieniu jakości kształcenia w WSHiU i zwiększeniu zadowolenia studentów, kształcących się w murach Uczelni.

Na czele pierwszego Zarządu Stowarzyszenia stanął Piotr Kantorski – absolwent WSHiU z 2009 roku.

Plany działalności Stowarzyszenia na pierwszy rok jego funkcjonowania są bardzo ambitne. Przewidują m. in. weekendowe spotkanie integracyjne (we wrześniu) oraz sympozjum – spotkanie absolwentów WSHiU w siedzibie Uczelni (w październiku).

Jednak naszym pierwszym celem jest pozyskanie dla idei Stowarzyszenia Absolwentów jak największej liczby byłych studentów WSHiU. Prosimy więc o skorzystanie z zaprezentowanej oferty i o zapisywanie się do Stowarzyszenia. Członkostwo w nim, co podkreślamy, jest bezpłatne, a w miarę, jak będzie nas przybywać, propozycje wspólnych przedsięwzięć i działań będą coraz bardziej atrakcyjne.

Dysponujemy adresem e-mailowym: sport@akademiakupiecka.pl oraz adresem pocztowym tożsamym z adresem Uczelni:

Stowarzyszenie Absolwentów

Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219

61-485 Poznań

 

Regulamin Stowarzyszenia można znaleźć na stronach internetowych Uczelni.

Serdecznie zapraszam do wstępowania w nasze szeregi.

PREZES

Stowarzyszenia Absolwentów WSHiU

Piotr Kantorski

 

>ANKIETApobierz

>REGULAMIN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WSHiUpobierz

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress