ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

KURS DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH

KURS DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH
Zapraszamy na kolejną edycję 2 miesięcznego kursu.
Kurs zakończony egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

ZAPRASZAMY: Prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej, osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

Cena całego kursu wynosi: 2800(występuje możliwość rozłożenia na 2 raty po 1400 zł)

!!!Rabaty!!!

Dla Naszych studentów, absolwentów i administracji publicznej cena wynosi:  2400 zł.

Program szkolenia to 110 godzin zajęć:

Rola państwa w gospodarce.

Zasady działalności przedsiębiorców.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

Rynek kapitałowy w Polsce.

Wybrane elementy prawa cywilnego.

Spółki handlowe.

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji.

Kompetencje organów spółek prawa handlowego.

Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa.

Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.

Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Marketing w przedsiębiorstwie.

Biznes plan – zakres i cel.

Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa.

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Rekrutacja już trwa!

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

Opłata:

nr konta 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress