ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

KURSY

Kurs dla kandydatów do rad nadzorczychKurs doskonalący z pierwszej pomocy dla nauczycieliKurs Pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHPKurs dla osób ubiegających się o licencję DetektywaKurs Kwalifikowany Pracownik OchronyKursy maturalne 2017Kursy komputerowe

Zapraszamy na kolejną edycję 2 miesięcznego kursu.
Kurs zakończony egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

ZAPRASZAMY: Prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej, osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

Cena całego kursu wynosi: 2800(występuje możliwość rozłożenia na 2 raty po 1400 zł)

!!!Rabaty!!!

Dla Naszych studentów, absolwentów i administracji publicznej cena wynosi:  2400 zł.

Program szkolenia to 110 godzin zajęć:

Rola państwa w gospodarce.

Zasady działalności przedsiębiorców.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

Rynek kapitałowy w Polsce.

Wybrane elementy prawa cywilnego.

Spółki handlowe.

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji.

Kompetencje organów spółek prawa handlowego.

Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa.

Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.

Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Marketing w przedsiębiorstwie.

Biznes plan – zakres i cel.

Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa.

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Rekrutacja już trwa!

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

Opłata:

nr konta 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

 

 

KURS DOSKONALĄCY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

NIE ZWLEKAJ!  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ


CELE OGÓLNE:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
niezbędnej do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie pierwszej pomocy.

PROGRAM:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa / Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
6. Zadławienia.
7. Urazy i skutki urazów.
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
13. Zatrucia.
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

ORGANIZACJA NAUKI:

Kurs trwa 2 weekendy (sobota, niedziela).
Łączna ilość godzin: 30.
Zjazdy: (sobota, niedziela)

Kurs kończy się egzaminem.

Kurs prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia
zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie
uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Ważność zaświadczenia 5 lat od wydania.

KOSZT:

Całość 550 zł.
Dla Absolwentów WSHiU cena wynosi 450 zł.

Numer konta bankowego szkoły:
NEO BANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Rekrutacja już trwa!

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP

CEL:

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji pedagogiczno-metodycznych do

organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnik

ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki oraz opanuję praktyczne metody nauczania

w pozaszkolnych formach kształcenia.

Kurs skierowany jest do:

– wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, kursów i instruktaży z BHP,

– techników, inspektorów, specjalistów BHP,

– inspektorów PIP,

– kadry medycznej, administracyjnej,

– pracowników d/s ochrony przeciwpożarowej,

ZAGADNIENIA:

Wybrane elementy psychologii

Wybrane zagadnienia z pedagogiki

Metodyka nauczania bhp

Praktyka metodyczna

Prawno-organizacyjne elementy samodzielnej działalności

KOSZT:

– 590 zł / 80h

520 zł Studenci i Absolwenci WSHiU

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

Kurs dla osób ubiegających się o licencję Detektywa

Wymagania:

> wiek minimum 21 lat,

> wykształcenie minimum średnie,

> obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej,

> pełna zdolność do czynności prawnych.

 

Absolwent uzyska dodatkowo zaświadczenie uprawniające do ubiegania się (bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu) o uzyskanie licencji detektywa.

Program został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.12.2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 

Łącznie: 50 godzin

Koszt: 600 zł + 50 zł wpisowego

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Wymagania:

> wiek minimum 21 lat,

> dobry stan zdrowia,

> obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej,

> wykształcenie minimum podstawowe,

> pełna zdolność do czynności prawnych.

Absolwent uzyska dodatkowo zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia a także wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych. Zaświadczenie uprawnia do ubiegania się (bez konieczności egzaminu) o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji.
Program kursu został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn.zm. ) , Rozporządzenie MSW z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1688) oraz Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz 611).

Łącznie: 250 godzin

Koszt: 1250 zł + 50 zł wpisowego

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów obcokrajowców i nie tylko

 

Kolejna edycja rozpoczyna się już: 5 sierpnia 2017 r.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu organizuje miesięczny kurs języka polskiego. Pozwala on szybko opanować podstawy języka albo pogłębić już zdobytą wiedzę.

Koszt:

– Studenci WSHiU 350 PLN / 80 EUR

– Pozostali 500 PLN / 110 EUR

W ramach kursu:

> 60 godzin lekcyjnych,

> 3 lekcje dziennie od poniedziałku do piątku,

> zróżnicowane, specjalnie przygotowane na potrzeby kursu materiały lekcyjne,

> certyfikat ukończenia kursu,

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, co oznacza, że w podczas zajęć największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia.

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pragną podjąć studia na wyższych uczelniach w Polsce (pogłębienie posiadanej znajomości języka) lub chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). O uczestnictwie w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje test kwalifikacyjny.

Podstawową techniką podczas kursu jest praca w niewielkich grupach, oraz dialogi odgrywane przez uczestników w parach. Podczas zajęć często używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który stwarza możliwie jak najwięcej sytuacji przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Osoby, które będą się przygotowywały do studiów na polskich uczelniach będą zapoznawały się ze słownictwem fachowym potrzebnym podczas nauki w szkole wyższej.

Nacisk na konwersacje nie oznacza jednak, że pomijane będzie nauczanie pozostałych sprawności językowych, czyli słuchania, poprawności gramatycznej, czytania i pisania. Stanowią one integralną część kursu, gdyż wpływają na płynność i sprawność konwersacji.
Uczestnik kursu otrzyma na zakończenie zajęć certyfikat ukończenia kursu języka polskiego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

> ukończone 18 lat,

> wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,

> przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie dowodu wpłaty Biurze rekrutacji WSHiU (np. przesłanie e-mailem).

Na prośbę uczestnika kursu Uczelnia pomaga zarezerwować zakwaterowanie i wyżywienie w stołówce uniwersyteckiej. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jest ustalany osobno. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie Uczelnia wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego.

Biuro rekrutacji:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

 

 

ulotka_a5_wshiu_tyl_16_03_2015_druk

Chcesz zdać Maturę z matematyki i angielskiego?
Przyjdź na kursy dla maturzystów, które przygotowany specjalnie pod Maturę 2017.

Z okazji 20 lecia szkoły, masz od nas prezent – kurs maturalny po najnizszej cenie w całym Poznaniu.

Cały dwudziesto dwu godzinny kurs tylko za 85 złotych, a to mniej niż 4 złote za godzine!

Jeśli po kursie zostaniesz studentem Wyższej Szkoły Handlu i Usług,
cały kurs będziesz mieć totalnie za darmo!

Nie przegap! Ilość miejsc ograniczona!

Startujemy już 1 sierpnia.

Opłata:

nr konta 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

 

 

„Zastosowanie programu Ms Excel w praktyce”

(grupa dla początkujących użytkowników)

Podstawowym celem szkolenia „Zastosowanie programu Ms Excel w praktyce” jest nabycie przez uczestników zajęć umiejętności samodzielnego posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi w codziennej pracy. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania funkcjonalności programu Ms Excel na poziomie podstawowym.

Całość szkolenia obejmuje 30 godzin lekcyjnych podzielonych na 8 zajęć po 4 godziny lekcyjne, z częstotliwością spotkań 1 raz w tygodniu. Poniższy program szczegółowy zawiera propozycję zagadnień do zrealizowania w trakcie zajęć dla grupy początkującej.  Cel szkolenia jest praktyczny – nabycie samodzielnych umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w codziennej pracy. Dlatego tempo realizacji poszczególnych tematów przedstawionych w programie będzie uzależnione od tempa przyswajania materiału przez uczestników szkolenia (nawet kosztem realizacji całości zagadnień przewidzianych w programie)

Program szkolenia dla początkujących użytkowników programu Ms Excel obejmuje poniżej wymienione ogólne zagadnienia:

> Budowa interfejsu użytkownika w programie Ms Excel,

> Konfigurowanie programu Ms Excel, dostosowywanie el. konfiguracyjnych do własnych potrzeb,

> Budowa i organizacja arkuszy kalkulacyjnych, zasady adresowania komórek w arkuszach,

> Kategorie danych w arkuszach, wprowadzanie danych i ich edycja,

> Pojęcie formatu komórki, formatowanie komórek, formatowanie tabel,

> Budowa i organizacja tabel w arkuszach kalkulacyjnych, zarządzanie danymi w tabelach,

> Wykorzystanie podstawowych funkcji wbudowanych w Ms Excel,

> Przygotowanie arkuszy do druku, publikowanie i dystrybucja danych,

> Zagadnienia dodatkowe i uzupełniające (bezpieczeństwo danych).

 

Program szkolenia może ulegać zmianie (lub być na bieżąco modyfikowany) w trakcie prowadzonych zajęć zgodnie z sugestiami uczestników dotyczących omówienia bądź rozwiązania bieżących problemów związanych z ich pracą zawodową.

„Zastosowanie programu Ms Excel w praktyce”
(grupa dla zaawansowanych użytkowników)

Zasadniczym celem szkolenia „Zastosowanie programu Ms Excel w praktyce” jest nabycie przez uczestników zajęć umiejętności samodzielnego posługiwania się zaawansowanymi technikami w zakresie zarządzania danymi przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania funkcjonalności programu Ms Excel na poziomie zaawansowanym.

Całość szkolenia obejmuje 30 godzin lekcyjnych podzielonych na 8 zajęć po 4 godziny lekcyjne, z częstotliwością spotkań 1 raz w tygodniu. Poniższy program szczegółowy zawiera propozycję zagadnień do zrealizowania w trakcie zajęć dla grupy zaawansowanej.  Cel szkolenia jest praktyczny – nabycie umiejętności wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności programu Excel w codziennej pracy (głownie w zarządzania i analizie danymi masowymi). Tempo realizacji poszczególnych tematów przedstawionych w programie będzie uzależnione od skuteczności przyswajania materiału przez uczestników szkolenia (nawet kosztem realizacji całości zagadnień przewidzianych w programie)

Program szkolenia dla zaawansowanych użytkowników programu Ms Excel obejmuje poniżej wymienione ogólne zagadnienia:

> Zarządzanie arkuszami w skoroszycie, praca z wieloma arkuszami, adresowania lokalne

i adresowania odległe w skoroszycie, łączenie danych,

> Zaawansowane techniki formatowanie arkuszy i komórek w arkuszach, formatowania użytkownika

i formatowania warunkowe,

> Praktyczne wykorzystanie funkcji wbudowanych w programie Ms Excel

> Budowa tabel w arkuszach kalkulacyjnych, zarządzanie danymi masowymi w tabelach,

> Algorytmizacja problemów, wykorzystanie funkcji wbudowanych w Ms Excel do budowy

zaawansowanych formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

> Wykorzystanie funkcji warunkowych w zarządzaniu danymi tabelarycznymi,

> Analiza danych masowych w tabelach, wykorzystanie tabel przestawnych, prezentacja danych,

> Karta Developer – rejestrowanie makr, wykorzystanie formantów w arkuszu,

> Tworzenie własnych funkcji użytkownika, budowa tabelek dialogowych.

 

Program szkolenia może ulegać zmianie (lub być na bieżąco modyfikowany) w trakcie prowadzonych zajęć zgodnie z sugestiami uczestników dotyczących omówienia bądź rozwiązania bieżących problemów związanych z ich pracą zawodową.

„Tworzenie prezentacji w programie Power Point”

Podstawowym celem szkolenia „Tworzenie prezentacji w programie Power Point jest nabycie przez uczestników zajęć umiejętności samodzielnego utworzenia prezentacji wykorzystując funkcjonalności programu PowerPoint.  Uczestnikami szkolenia powinny być osoby średniozaawansowane w zakresie obsługi pakietu Ms Office (powinny posiadać co najmniej podstawową wiedzę w zakresie posługiwania się programami Ms Word i Ms Excel)

Całość szkolenia obejmuje 30 godzin lekcyjnych podzielonych na 8 zajęć po 4 godziny lekcyjne, z częstotliwością spotkań 1 raz w tygodniu.  Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem Ms PowerPoint w codziennej pracy. Dlatego tempo realizacji poszczególnych tematów przedstawionych w programie będzie uzależnione od tempa przyswajania materiału przez uczestników szkolenia (nawet kosztem realizacji całości zagadnień przewidzianych w programie)

Program szkolenia obejmuje poniżej wymienione ogólne zagadnienia:

> Przygotowanie i ocena materiałów źródłowych związanych z tematem prezentacji,

> Wybór i edycja wzorca prezentacji, utworzenie własnego wzorca,

> Przygotowanie konspektu prezentacji,

> Dodawanie obiektów do slajdów, zarządzanie obiektami na slajdach,

> Wstawianie do prezentacji grafiki SmartArt,

> Animacja obiektów na slajdach, dodawanie przejść slajdów do prezentacji,

> Przygotowanie pokazu slajdów, publikowanie pokazu slajdów,

> Dodawanie notatek do prezentacji, przygotowanie materiałów informacyjnych,

> Zapis prezentacji i pokazu slajdów – wybór formatu zapisu.

 

Program szkolenia może ulegać zmianie (lub być na bieżąco modyfikowany) w trakcie prowadzonych zajęć zgodnie z sugestiami uczestników dotyczących omówienia bądź rozwiązania bieżących problemów związanych z ich pracą zawodową.

 

NAZWA KURSU
LICZBA GODZIN
CENA OSÓB PRZY KOMPUTERZE
Podstawowa obsługa komputera 16 h 247 zł 1

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą samodzielnie zacząć obsługiwać komputer oraz internet. Zajęcia kładą duży nacisk na stronę praktyczną. Po skończonym kursie uczestnik będzie potrafił m.in. dostosować komputer do swoich potrzeb, uruchamiać i korzystać z najpotrzebniejszych aplikacji, wyszukiwać w Internecie najpotrzebniejsze informacje i zapisywać je w komputerze. Uczestnik kursu nauczy się korzystać z poczty elektronicznej oraz komunikatora Skype.
– atrakcyjna cena kursu: 247 PLN
– 16 pełnych godzin
– każdy z uczestników ma zapewniony osobny komputer,
– zajęcia kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia kursu
– początek kursu ……………

Warunki uczestnictwa w kursie:
– ukończone 18 lat,
– wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,
– przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie na pierwszych zajęciach .

*Plan kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

1. Budowa komputera
1.1. Budowa komputera – podstawy
1.2. System Windows – zasady działania
1.3. Dobór komputera do konkretnych zastosowań

2. Podstawy obsługi komputera
2.1. Uruchamianie, wyłączanie, obsługa myszki, klawiatury i monitora
2.2. Panel sterowania – zmiana rozdzielczości ekranu, wyglądu pulpitu itp.
2.3. Aplikacje wbudowane w system operacyjny
2.4. Foldery, pliki, dokumenty
2.5. Kalkulator, WordPad, Paint, gry – obsługa aplikacji

3. Korzystanie z Internetu
3.1. Internet Provider
3.2. Podłączenie komputera do Internetu
3.3. Obsługa przeglądarki Internetowej
3.4. Wyszukiwanie informacji
3.5. Popularne serwisy internetowe
3.6. Poczta elektroniczna
3.7. Komunikatory Internetowe

4. Zastosowania
4.1. Katalogowanie i przeglądanie zdjęć – współpraca z komórką
4.2. Odtwarzanie muzyki.
4.3. Oglądanie filmów
4.4. Drukowanie dokumentów

NAZWA KURSU
LICZBA GODZIN
CENA OSÓB PRZY KOMPUTERZE
Projektowanie stron www 32 h 537 zł 1

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących w przyszłości zostać Projektantem stron internetowych (webmasterem). Podstawowym założeniem kursu jest przygotowanie uczestnika do projektowania stron internetowych zgodnych ze standardem HTML 5 oraz korzystając z stylów kaskadowych CSS 3. Kurs zawiera także zagadnienia z zakresu języka JavaScript oraz jednej z jej najpopularniejszych bibliotek jQuery.

Podczas kursu będziemy projektować własną stronę firmową. Dzięki czemu uczestnik szkolenia będzie potrafił samodzielnie zamieszczać na niej odnośniki do innych stron, tabele, grafikę oraz formularze.

Absolwenci kursu będą mogli znaleźć pracę w firmach zajmujących się projektowaniem stron internetowych lub pracować jako freelancer.

– atrakcyjna cena kursu: 537 PLN
– 32 pełne godzin
– każdy z uczestników ma zapewniony osobny komputer,
– zajęcia kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia kursu
– początek kursu ……………

Warunki uczestnictwa w kursie:
– posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz internetu,
– wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,
– przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie na pierwszych zajęciach .

*Plan kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
1. Wprowadzenie do tematyki WWW i publikacji informacji w sieci
1.1. Omówienie edytorów HTML i programów wspierających pracę
1.2. Wprowadzenie do języka HTML
1.3. Znaczniki Meta

2. Podstawowe elementy dokumentów HTML
2.1. Znaczniki tekstowe, znaki specjalne
2.2. Listy
2.3. Tabele
2.4. System odsyłaczy wewnętrznych i do innych stron oraz plików

3. Wprowadzenie do CSS
3.1. Formatowanie tekstów
3.2. Formatowanie obrazów
3.3. Formatowanie akapitów, nagłówków
3.4. Wyróżnianie tekstu
3.5. Wybór czcionki, importowanie własnych czcionek
3.6. Rozmieszczenie obrazów i tekstu,
3.7. Oblewanie tekstem
3.8. Tła i kolory

4. Wprowadzenie do języka JavaScript oraz biblioteki jQuery
4.1. Proste animacje
4.2. Zmiana obrazów i stylów

5. Publikacja stron w Internecie

NAZWA KURSU
LICZBA GODZIN
CENA OSÓB PRZY KOMPUTERZE
Tworzenie serwisów internetowych – Codeigniter 60 h 946 zł 1

Kurs jest przeznaczony dla osób znających podstawy tworzenia stron internetowych przy pomocy HTML, PHP, MySQL i chcących poszerzyć swoją wiedzę zakresu tworzenia serwisów internetowych.

Podczas kursu będziemy tworzyć własny CMS (system zarządzania treścią), dzięki któremu będzie można dynamicznie generować strony w serwisie, odseparujemy panel administracyjny od stron, które będą widoczne dla klienta, nauczymy się korzystać z jednego z najlepszych frameworków do tworzenia responsywnych stron internetowych tj. frameworka Bootstrap.

Absolwenci kursu będą mogli znaleźć pracę w firmach zajmujących się projektowaniem serwisów internetowych lub pracować jako freelancer.

Warunki uczestnictwa w kursie:
– podstawowa znajomość HTML, CSS, PHP, MySQL,
– wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,
– przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie na pierwszych zajęciach.

– atrakcyjna cena kursu: 946 PLN
– 60 pełne godzin
– każdy z uczestników ma zapewniony osobny komputer,
– zajęcia kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia kursu
– początek kursu ……………
*Plan kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

1. Tworzenie własnego CMS do zarządzania stroną firmową
1.1. Omówienie założeń projektowanego serwisu
1.2. Przygotowanie środowiska
1.2.1. Instalacja i konfiguracja XAMPP
1.2.2. Instalacja frameworku i konfiguracja Codeigniter
1.2.3. Konfiguracja frameworku Bootstrap

2. Omówienie podstaw Codeignitera
2.1. Kontrolery
2.2. Widoki
2.3. Modele
2.4. Helpery
2.5. Biblioteki

3. Omówienie podstaw Bootstrapa
3.1. Siatka szablonu
3.2. Typografia
3.3. Tabele
3.4. Obrazki
3.5. Formularze
3.6. Nawigacja
3.7. Alerty
3.8. Ikony

4. Tworzenie panelu administracyjnego
4.1. Panel logowania
4.2. Dodawanie podstron w części dla użytkowników
4.3. Wgrywanie obrazków na serwer oraz ich obróbka
4.4. Wgrywanie plików do pobrania

5. Tworzenie części dla użytkowników
5.1. Tworzenie menu
5.2. Tworzenie podstron
5.3. Formularz kontaktowy (wysyłanie maila)
5.4. Tworzenie sliderów na stronie głównej

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress