ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Kurs metodyczny – nauczyciel języka migowego

Kurs Trenera – Wykładowcy

Stacjonarny kurs rozpoczynamy już 19-20 listopada (sobota, niedziela) 2016 r.

– Godziny zajęć: od 9.00 do 16.00 –

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły naukę języka migowego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Zapraszamy również osoby, które nie ukończyły żadnych kursów, ale posługują się językiem migowym np. CODA, SODA. Po wcześniejszych ustaleniach związanych z zorganizowaniem tłumacza języka migowego, zapraszamy również osoby G/głuche.

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE NABYTYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KOMPETENCJI METODYCZNYCH I JĘZYKOWYCH:

> Analiza i nabycie praktycznych umiejętności 15 metod nauczania języka obcego w odniesieniu do nauczania języka migowego.

> Nabycie umiejętności z zakresu organizacji kursu oraz zarządzania grupą w trakcie jego trwania.

> Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb z uwzględnieniem sytuacji społecznej w niemalże każdej dziedzinie życia.

> Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi z różnymi uwarunkowaniami społecznymi i edukacyjnymi.

> Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się ponad 2000 znaków (PJM oraz SJM), wraz z wariantami, z poziomów: Elementarnego, Doskonalącego, Zaawansowanego.

> Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się alfabetem palcowym (PJM) oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi.

> Analiza i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu gramatyki (PJM): m.in. przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań.

> Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

 

KOMPETENCJE:

Po zdanym egzaminie, uczestnicy kursu uzyskują kompetencje Trenera/Wykładowcy języka migowego potwierdzone CERTYFIKATEM kwalifikacyjnym wydanym przez:

> Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu

> Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”

> Platformę edukacyjną MIGAJ.EU

CERTYFIKATY potwierdzające kwalifikacje będą opatrzone sygnaturą UCZELNI WYŻSZEJ oraz organizcji pozarządowej. Od tego roku będą one wydawane w dwóch językach: języku polskim oraz do wyboru języku angielskim lub niemieckim.

 

W RAMACH KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

> Profesjonalne 120 godzinne szkolenie z zakresu metodyki, andragogiki, zarządzania grupą, polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

> Podręcznik do metodyki w nauczaniu języka migowego „Skuteczne nauczanie”.

> Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Elementarny, Doskonalący, Zaawansowany.

> Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na okres 1 roku.

> Licencję do prowadzenia zajęć na podstawie materiałów Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU oraz Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Jezyka Migowego “GEST” na okres 1 roku.

> Płytę DVD z nagranym alfabetem, liczebnikami oraz lekcjami (PE, PD, PZ) oraz dodatkowymi materiałami filmowymi.

 

KOSZT KURSU:

Koszt kursu to 4000 zł. Płatności w kwocie min. 1000 zł należy dokonać do 15 października 2016 r. pozostałą kwotę należy rozliczyć do 01 marca 2017 r. Koszt kursu jest stały. Nie podlega zniżkom, ani rozdzieleniu.

 

DANE DO PRZELEWU:

Adres:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań
NIP: 781-15-57-119
REGON: 630961039

Numer konra: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

 

Harmonogram kursu:

1 zjazd: 19, 20 listopada 2016, od godziny 9.00 do 16.00
2 zjazd: 03, 04 grudnia 2016, od godziny 9.00 do 16.00
3 zjazd: 10, 11 lub 17, 18 grudnia 2016, od godziny 9.00 do 16.00
4 zjazd: 14, 15 stycznia 2017, od godziny 9.00 do 16.00
5 zjazd: 28, 29 stycznia 2017, od godziny 9.00 do 16.00
6 zjazd: 11, 12 lutego 2017, od godziny 9.00 do 16.00
7 zjazd: 25, 26 lutego 2017, od godziny 9.00 do 16.00
8 zjazd: 11, 12 marca 2017, od godziny 9.00 do 16.00

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress