ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Kurs na kierownika wypoczynku

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

CEL:

Przygotowanie pedagogiczno – instruktażowe do podjęcia pracy w charakterze kierownika placówek
wypoczynku. W wyniku realizacji szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie:

>Planowania pracy wychowawczej

>Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

>Bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku

>Ogranizacji pracy kierownika wypoczynku z kardą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi

>Prowadzenia dokumentacji wypoczynku (obowiązujące przepisy)

Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia i otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo..


WARUNKI PRZYJĘCIA:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być każdy kto:

1.Ma udokumentowany minimum 3-letni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej.

2.Ukończył 18 lat

3.Posiada co najmniej wykształcenie średnie

4.Posiada odpowiednie warunki zdrowotne (potwierdzenie zaświadczeniem lekarskim)

5.Posiada odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

KOSZT:

Studenci i Absolwenci WSHiU – 150 zł

Pozostali – 180 zł

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!
Średnie zarobki Kierownika Kolonijnego to 1000-3.500 zł.

Lp. TEMAT ILOŚĆ GODZ. FORMA ZAJĘĆ
1 Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne
2 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1.podział na grupy
2.wybór samorządu3.rada kolonii – obozu
4.rozkład dnia
5.rada wychowawców
1 wykład i zajęcia praktyczne
3

 

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
1.zdrowia i higieny
2.podczas przyjazdu na miejsce wypoczynku
3.trwania wypoczynku
4.przeciwpożarowym
5.korzystania z obszarów wodnych
6.poruszania się po drogach
7.wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8.norm żywienia
9.zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10.zasad postępowania przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
3 wykład i zajęcia praktyczne
11.pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 zajęcia praktyczne
4 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1 wykład i zajęcia praktyczne
5 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące) 1 wykład
Razem          10 godzin
w tym: 6
1
3
wykład zajęcia praktyczne
wykład
zajęcia praktyczne

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress