ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Kurs doskonalący pierwszej pomocy dla nauczycieli

KURS DOSKONALĄCY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

NIE ZWLEKAJ!  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ


CELE OGÓLNE:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
niezbędnej do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie pierwszej pomocy.

PROGRAM:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa / Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
6. Zadławienia.
7. Urazy i skutki urazów.
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
13. Zatrucia.
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

ORGANIZACJA NAUKI:

Kurs trwa 2 weekendy (sobota, niedziela).
Łączna ilość godzin: 30.
10-11 czerwca 2017 r (sobota, niedziela)
24-25 czerwca 2017 r ( sobota, niedziela)
Kurs kończy się egzaminem.

Kurs prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia
zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie
uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Ważność zaświadczenia 5 lat od wydania.

KOSZT:

Całość 550 zł.
Dla Absolwentów WSHiU cena wynosi 450 zł.

Numer konta bankowego szkoły:
NEO BANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

 

Rekrutacja już trwa!

rekrutacja@akademiakupiecka.pl
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
Tel: 505 845 771

— Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress