ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Dofinansowania dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W myśl Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Uwaga: Pracodawca będący przedsiębiorca dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników moga być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

– określenie potrzeb firmy  w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,

– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgoda,

– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzjących nabycie umiejętności, uprawnień zawodowych,

– bad. lekarskie/psychologiczne w celu  podjęcia kształcenia, pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem.

Ile może wynosić koszt sfinansowania w ramach KFS?Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Wielkość dofinansowania

100%

Wkład własny

0 zł

* nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

POZOSTAŁE PODMIOTY

Wielkość dofinansowania

80%

Wkład własny

20 % kosztów

* nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Co musi spełnić pracodawca aby ubiagać się o dofinansowanie ze śrdoków KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Wybór instytucji edukacyjnej, w której ma zostać przeprowadzone kształcenie ustawiczne lub  egzamin pozostaje do decyzji pracodawcy.

Zapewniamy:

Opracowanie projektu
Przygotowanie wniosku o dotację
Czuwamy nad realizacją projektu
Rozliczenie projektu

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219

61-485, Poznań

tel.: 61 8434796

KOORDYNATORZY

Agnieszka Popiołek
kom.: 510056001
e-mail: agnieszka@akademiakupiecka.pl

Magdalena Zapłata
kom.: 572350224
e-mail: magdalena@akademiakupiecka.pl

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress