ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

 

Inżynieria zarządzania finansami, jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.

Specjalność cechuje się unikalnym połączeniem wiedzy z zakresu finansów i metod ilościowych stosowanych w praktyce inwestowania na rynkach finansowych. Pozwala na poznanie w trakcie studiów zaawansowanych technik modelowania procesów ekonomicznych i finansowych, a w szczególności metod ilościowego zarządzania ryzykiem oraz nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania w praktyce.

CEL:

Do celów inżynierii finansowej należą:

– budowa złożonych strategii inwestycyjnych,

– prognozowanie cen instrumentów finansowych,

– projektowanie, analizowanie i tworzenie instrumentów finansowych,

– wycena instrumentów finansowych,

– zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych.

Przy realizacji tych celów wykorzystywane są techniki ekonometryczne i matematyczne pozwalające na modelowanie i prognozowanie zdarzeń na rynkach finansowych. Inżynieria finansowa jest więc dziedziną, w której łączy się wiedza z zakresu finansów, zastosowań matematyki oraz metod informatyki i ekonometrii.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent specjalności inżynieria finansowej wyróżnia się:

– znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,

– umiejętnością prognozowania za pomocą zawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki notowań
na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji,

– znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,

– wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji),

– umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o istniejące
instrumenty pochodne oraz umiejętnością konstrukcji nowych instrumentów pochodnych, spełniających
oczekiwania indywidualnych klientów,

– wiedzą na temat teoretycznych i praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem portfela inwestycji,

– ogólną wiedzą na temat modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 7 semestrów.
Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej.

Program

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

  kwestionariusz studia licencjackie – pobierz

 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz

 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

 • dowód wpłaty za legitymację – 17 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 • podpisany regulamin “Wpisowe 0 zł”” – pobierz

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

Harmonogram zjazdów

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress