ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów obcokrajowców i nie tylko

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów obcokrajowców i nie tylko

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców – studentów i nie tylko

jez.pol

Rozpoczęcie 5 edycji kursu odbędzie się 24.10.2017

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu organizuje dwumiesięczny kurs języka polskiego. 

Pozwala on szybko opanować podstawy języka albo pogłębić już zdobytą wiedzę.

Koszt:

– Studenci WSHiU 350 PLN / 80 EUR

– Pozostali 500 PLN / 120 EUR

W ramach kursu:

> 80 godzin lekcyjnych,

> 3 lekcje dziennie, w sobotę i niedzielę

> zróżnicowane, specjalnie przygotowane na potrzeby kursu materiały lekcyjne,

> 15 osobowe grupy

> certyfikat ukończenia kursu,

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, co oznacza, że w podczas zajęć największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia.

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pragną podjąć studia na wyższych uczelniach w Polsce (pogłębienie posiadanej znajomości języka) lub chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). O uczestnictwie w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje test kwalifikacyjny.

Podstawową techniką podczas kursu jest praca w niewielkich grupach, oraz dialogi odgrywane przez uczestników w parach. Podczas zajęć często używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który stwarza możliwie jak najwięcej sytuacji przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Osoby, które będą się przygotowywały do studiów na polskich uczelniach będą zapoznawały się ze słownictwem fachowym potrzebnym podczas nauki w szkole wyższej.

Nacisk na konwersacje nie oznacza jednak, że pomijane będzie nauczanie pozostałych sprawności językowych, czyli słuchania, poprawności gramatycznej, czytania i pisania. Stanowią one integralną część kursu, gdyż wpływają na płynność i sprawność konwersacji.
Uczestnik kursu otrzyma na zakończenie zajęć certyfikat ukończenia kursu języka polskiego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

> ukończone 18 lat

> wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,

> przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie dowodu wpłaty Biurze rekrutacji WSHiU (np. przesłanie e-mailem).

Na prośbę uczestnika kursu Uczelnia pomaga zarezerwować zakwaterowanie i wyżywienie w stołówce uniwersyteckiej. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jest ustalany osobno. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie Uczelnia wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego.

Biuro rekrutacji:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Tel.: 618434796

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl

Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl

Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl

Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress