ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Zarządzanie w sporcie i rekreacji

zarzdzanie-proektami
Zarządzanie w sporcie i rekreacji

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2018 r.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kompetencje do zarządzania, KS oraz firmami sportowo – rekreacyjnymi, w tym również obiektami sportowo – rekreacyjnymi, organizacjami sportowymi może także pełnić funkcje menedżerskie w zarządach samorządowych spółkach kapitałowych, innych na podstawie KSH. Ponadto może być koordynatorem, organizatorem imprez masowych, również o charakterze sportowo – rekreacyjnym, organizowanych przez organizacje samorządowe oraz podmioty gospodarcze, inne.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez:

– przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania   uprawnień   decyzyjnych   oraz   doskonalenia   umiejętności organizatorskich;

– dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych;

– kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;

– opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

Program

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin
Punkty ECTS
1 Antropologia sportu i rekreacji 5 1
2 Organizacja i zarządzanie w biznesie sportowym i rekreacyjnym 20 4
3 Trening menedżera sportu oraz inicjowanie działalności gospodarczej 10 2
4 Zarządzanie obiektami sportowymi 10 2
5 Zarządzanie strategiczne 10 2
6 Podstawy zarządzania finansami 20 3
7 Podstawy rachunkowości 20 3
8 Rachunek kosztów w biznesie sportowym i rekreacyjnym 10 2
9 Elementy prawa gospodarczego 10 3
10 Elementy prawa o sporcie 10 2
11 Bezpieczeństwo imprez masowych 10 2
12 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 20 3
13 Logistyka w sporcie i rekreacji 10 2
14 Marketing w sporcie i rekreacji 10 3
15  Public relations w sporcie i rekreacji 5 1
16 Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 10 2
17 Socjologia sportu i rekreacji 5 1
18 Strategie negocjacji, polityka transferowa 10 3
19 Praktyki menedżerskie 40 4
20 Seminarium dyplomowe 10 15
21 Egzamin końcowy 3
RAZEM 258 60

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,

 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Rejestracja:

> Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

> Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: podanie i kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

 • > kwestionariusz studia podyplomowe pobierz

> Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

 

INFORMACJI UDZIELA:

Magdalena Zapłata

tel: +48 572350224

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Opłaty

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZARZĄDZANIE W SPORCIE I REKREACJI 4 900 / 3 900*

*Promocja przy zapisie do końca grudnia.

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Harmonogram zjazdów

Zjazdy w sobote i niedziele, co 2 tydzień

  TERMINY ZJAZDÓW:
      Studia Podyplomowe
  I-semestr zimowy 2016/2017
05-06.11.16 (sobota/niedziela)
19-20.11.16 (sobota/niedziela)
03-04.12.16 (sobota/niedziela)
17-18.12.16 (sobota/niedziela)
14-15.01.17 (sobota/niedziela)
28-29.01.17 (sobota/niedziela)

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress