ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Zarządzanie i ekonomika w administracji

 

 

wshiu-3

Zarządzanie i ekonomika w administracji

ROZPOCZĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2018 r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

 

ADRESACI STUDIÓW:

Studia Zarządzanie i Ekonomika w Administracji adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z trzech kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i radzenia sobie z nimi; miękkich umiejętności oraz wiedzy stricte przydatnej w pracy w administracji publicznej. Absolwenci nabywają umiejętności potrzebne  do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji publicznej.

Studia przygotowują też do rozpoczęcia detektywistycznej działalności gospodarczej.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

Program

Lp. Nazwa przedmiotów
1 Integracja i budowanie zespołów
2 Techniki wystąpień publicznych (Jak budować dobre stosunki z mediami i rozmowy z dziennikarzami)
3 Zarządzanie ludźmi i budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów
4 Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła wydatkowa
5 Otoczenie makroekonomiczne sektora publicznego
6 Środki UE w sektorze publicznym – instytucje, procedury
7 Zarządzanie zmianą
8 Zarządzanie projektami, Operacjonalizacja zarządzania: procedury, struktura, procesy (porządkowanie procedur
9 Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym
10 Psychologia podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych – pułapki i błędy
11 Zarządzanie kryzysem i komunikacja w warunkach kryzysu
12 Instytucja publiczna w wirtualnym środowisku
13 Partnerstwo Publiczno Prywatne
14 Zamówienia Publiczne
15 Marketing i PR w Administracji Publicznej
16 Praca dyplomowa – prezentacja projektu
CAŁKOWITA LICZBA GODZIN: 180


Całkowita liczba godzin dydaktycznych 
(wraz z zajęciami integracyjnymi i prezentacją projektów końcowych): 180 *

Rekrutacja krok po kroku

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,

 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Rejestracja:

> Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

> Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: podanie i kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

 • > kwestionariusz studia podyplomowe pobierz

> Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

 

INFORMACJI UDZIELA:

Magdalena Zapłata

tel: +48 572350224

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Opłaty

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI 4 770 zł 3 900 zł* 325 zł

Wpisowe: 50 zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Harmonogram zjazdów

Zjazdy w sobote i niedziele, co 2 tydzień

  TERMINY ZJAZDÓW:
      Studia Podyplomowe
  I-semestr zimowy 2016/2017
05-06.11.16 (sobota/niedziela)
19-20.11.16 (sobota/niedziela)
03-04.12.16 (sobota/niedziela)
17-18.12.16 (sobota/niedziela)
14-15.01.17 (sobota/niedziela)
28-29.01.17 (sobota/niedziela)

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress