ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

pod

zaz-w-op-zdr

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

ROZPOCZĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2018 r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

DLA KOGO?

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Umożliwiają nabycie i doskonalenie kwalifikacji w tym zakresie. Zapraszamy osoby planujące swój rozwój zawodowy poprzez obejmowanie stanowisk kierowniczych w podmiotach i instytucjach sektora ochrony zdrowia lub przygotowujące się do podjęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

CEL STUDIÓW

Celem rocznych studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania   obowiązków menedżera zdrowia. Modułowy program studiów obejmuje ramowe zagadnienia zdrowia publicznego oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące tworzenia, działania i przekształcania podmiotów leczniczych funkcjonujących w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczenń)
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy – zgodnie z art. 46.2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654) – do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez cenionych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz w głównej mierze przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Istotna część zajęć prowadzona jest przez praktyków ochrony zdrowia, co pozwala na bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne, dzięki którym absolwent studium przygotowany będzie do samodzielnego zarządzania powierzonymi mu jednostkami, dlatego wykładowcami są m.in. kierownicy i dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia.

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Moduł I – „Społeczeństwo, polityka i prawo”

Liczba godzin zajęć dydaktycznych
Demografia i epidemiologia społeczna 10
Wprowadzenie do zagadnień krajowej i europejskiej polityki zdrowotnej 10
Prawne podstawy funkcjonowania systemu lecznictwa i ochrony zdrowia 20
Ubezpieczenia zdrowotne 10
Prawo zawodów medycznych i prawa pacjenta 10

Moduł II – „Ekonomia i finanse”

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej 10
Finanse podmiotu leczniczego 15
Biznes plan i projektowanie działalności 10
Rachunkowość zarządcza i controlling 15
Kontraktowanie i rozliczanie procedur medycznych 10

Moduł III – „Zarządzanie i organizacja”

Rynek usług medycznych 10
Zarządzanie podmiotem leczniczym I (poz i opieka ambulatoryjna) 10
Zarządzanie podmiotem leczniczym II (opieka stacjonarna) 10
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 10
Psychologia kierowania zespołem i techniki menedżerskie 10
Konflikt i negocjacje 10
Marketing usług medycznych i PR 10
Seminarium dyplomowe 10
RAZEM 200 godzin

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,

 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz

 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

rekrutacja 4 kroki

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Opłaty

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ 4 770 zł 3 900 zł* 325 zł

*Promocja przy zapisie do końca listopada.

Wpisowe: 50 zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Harmonogram zjazdów

Zjazdy w sobote i niedziele, co 2 tydzień

  TERMINY ZJAZDÓW:
      Studia Podyplomowe
  I-semestr zimowy 2016/2017
05-06.11.16 (sobota/niedziela)
19-20.11.16 (sobota/niedziela)
03-04.12.16 (sobota/niedziela)
17-18.12.16 (sobota/niedziela)
14-15.01.17 (sobota/niedziela)
28-29.01.17 (sobota/niedziela)

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress