ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

podyp

tur-i-re

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

ROZPOCZĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2018 r.

DLA KOGO?

 • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,

 • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),

 • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),

 • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,

 • dla pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,

 • dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych,

 • dla wszystkich osób, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, formułowania strategii rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej) jak i przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, obsługi ruchu turystycznego, analizy zjawisk i procesów zachodzących w turystyce i hotelarstwie, w tym współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem oraz marketingu turystycznego. Nabywane umiejętności przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich oraz podejmowania pracy w komórkach marketingowych w różnych podmiotach gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwach turystycznych, wydziałach rozwoju i promocji turystyki samorządu terytorialnego i branżowego). 
W przypadku wyboru opcji nauczycielskiej, studia przygotowują i uprawniają do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci pozyskują wykształcenie i konkretne kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w różnego rodzaju podmiotach 
i obszarach funkcjonalnych dziedziny turystyki i hotelarstwa.

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW:

 • bardzo dobry zawód ( turystyka i hotelarstwo należą do dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki),

 • konkretne kwalifikacje zawodowe, które mogą zostać wykorzystane w różnego rodzaju podmiotach (m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, ośrodkach jeździeckich, ośrodkach wellness&spa, centrach fitness, wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych) i obszarach funkcjonalnych (np. zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i jego jednostkami organizacyjnymi, planowanie i zarządzanie turystyką w regionie, promocja turystyki),

 • realna możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej (np. hotel, pensjonat, biuro podróży, ośrodek wellness&spa, klub fitness),

 • rozwój kompetencji nauczycielskich – przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry (przy zwiększonej intensywności zjazdów), 350 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
Absolwent otrzymują uprawnienia do prowadzenia przedmiotów kierunkowych z dziedziny turystyki i hotelarstwa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela- Dz.U.2012.131).

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Kadra

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin zajęć dydaktycznych Punkty ECTS
1 Obsługa ruchu turystycznego 20 2
2 Protokół dyplomatyczny 2 2
3 Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie 20 2
4 Ekonomika turystyki i hotelarstwa 15 2
5 Metodyka nauczania przedmiotu 60 10
6 Praktyka 60 10
7 Polityka turystyczna 10 2
8 Socjologia czasu wolnego 10 2
9 Marketing usług turystycznych i hotelarskich 20 2
10 Prawo w turystyce i hotelarstwie 20 2
11 Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych 15 2
12 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 20 4
13 Warsztat obsługi klienta 15 2
14 Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie 20 2
15 Rozwój zrównoważony i zagospodarowanie turystyczne 10 2
16 Programowanie rekreacji 15 2
17 Seminarium dyplomowe 10 10
RAZEM 350 60

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Rekrutacja krok po kroku

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie turystyką i hotelarstwem” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,

 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz

 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

rekrutacja 4 kroki

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Opłaty

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ I HOTELARSTWEM 4 770 zł 3 816 zł* 318 zł

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20%

– Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %

– Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50 zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Harmonogram zjazdów

Zjazdy w sobote i niedziele, co 2 tydzień

  TERMINY ZJAZDÓW:
      Studia Podyplomowe
  I-semestr zimowy 2016/2017
05-06.11.16 (sobota/niedziela)
19-20.11.16 (sobota/niedziela)
03-04.12.16 (sobota/niedziela)
17-18.12.16 (sobota/niedziela)
14-15.01.17 (sobota/niedziela)
28-29.01.17 (sobota/niedziela)

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress