ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

podyplomowe

1-2 ZAZ W OP ZDR

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2018

 

DLA KOGO?

 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim:

 • pracowników oświaty, w tym nauczycieli, zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową,

 • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych
  i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne,

 • pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych,
  w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

CEL STUDIÓW

Absolwenci Studiów Podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć, 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie:

 • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,

 • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,

 • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,

 • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu.

W dobie bardzo poważnych zmian na edukacyjnym rynku pracy szczególnie ważną kompetencją nauczycieli jest umiejętność zmiany specjalizacji. Nasze studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom swoich pracodawców i zyskać wykształcenie w nowej dziedzinie.

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry (przy zwiększonej intensywności nauki), 350 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Kadra

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS
1 Bezpieczeństwo i udzielanie pierwszej pomocy 20 2
2 Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych 20 2
3 Dydaktyka oraz metodyka edukacji dla bezpieczeństwa 30 30 10
4 Metodologia badań bezpieczeństwa 10 2
5 Obrona cywilna i ochrona ludności 10 10 2
6 Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach 10 2
7 Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych 10 10 2
8 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika) 40 5
9 Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 15 2
10 Praktyka 60 10
11 Podstawy bezpieczeństwa Państwa 10 10 3
12 Seminarium dyplomowe 10 10
13 Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa 10 2
14 Współczesne zagrożenia czasu pokoju 10 5 2
15 Zagrożenia występujące podczas wojny 10 2
16 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 10 10 2
RAZEM 225 135 60

* Program nauczania spełnia wszystkie wymagania ustalone Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 22 września 2004 ).

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Rekrutacja krok po kroku

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,

 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz

 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

rekrutacja 4 kroki

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Opłaty

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA (10 RAT)
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 4 770 zł  3 816 zł* 381,60 zł

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %

– Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %

– Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Harmonogram zjazdów

Zjazdy w sobote i niedziele, co 2 tydzień

  TERMINY ZJAZDÓW:
      Studia Podyplomowe
  I-semestr zimowy 2016/2017
05-06.11.16 (sobota/niedziela)
19-20.11.16 (sobota/niedziela)
03-04.12.16 (sobota/niedziela)
17-18.12.16 (sobota/niedziela)
14-15.01.17 (sobota/niedziela)
28-29.01.17 (sobota/niedziela)

Dlaczego warto u Nas studiować?

Dobrze przygotowujemy do pracy zawodowej
Wysoka jakość kształcenia
Przemyślany program studiów

WIĘCEJ >>

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress