ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

 

zarzdzanie-proektami

Zarządzanie innowacjami i projektami

+ Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych GRATIS.

 ROZPOCZĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2018 r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

ADRESACI STUDIÓW:

W szczególności oferta studiów skierowana jest do:

>Kadry menadżerskiej przedsiębiorstw,

>Prezesów, dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw,

>Włascicieli firm,

>Pracowników przedsiębiorstw zamierzających podjąć działalność innowacyjną w swojej firmie,

>Pracowników firm, którzy planują rozwijać swoją karierę w zakresie zarządzania projektami,

>Osób zainteresowanych objęciem stanowisk kierowniczych i kierowania zespołami projektowymi,

>Absolwentów studiów wyższych ( I i II stopnia ) chcących posiąść wiedzę i profesjonalne

przygotowanie do wdrażania nowoczesnych projektów i innowacji w firmach.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń)

Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

Program

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin
1 Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie 8
2 Innowacje a przewaga konkurencyjna firm 8
3 Źródła innowacji w przedsiębiorstwie 10
4 Publiczne programy wsparcia innowacyjności firm 10
5 Patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w firmie i ich wycena 8
6 Podstawy zarządzania projektami i narzędzia zarządzania projektami innowacyjnymi 20
7 Badania rynku i promocja projektu 8
8 Przywództwo w zarządzaniu projektami 8
9 Narzędzia informatyczne zarządzania projektami 12
10 Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów 8
11 Restrukturyzacja przedsiębiorstw 4
12 Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa 4
13 Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 14
14 Biznes plan – zakres i cel 2
15 Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
4
16 Marketing w przedsiębiorstwie 6
17 Zarządzanie przedsiębiorstwem 4
18 Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze 4
19 Kompetencje organów spółek prawa handlowego 6
20 Komercjalizacja i prywatyzacja 8
21 Ład korporacyjny/ corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa 5
22 Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy 3
23 Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie 12
24 Rynek kapitałowy w Polsce 6
25 Elementy prawa cywilnego 6
26 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 3
27 Zasady działalności przedsiębiorców 6
28 Rola państwa w gospodarce 3
RAZEM 200

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Rejestracja:

> Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

> Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: podanie i kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

  • > kwestionariusz studia podyplomowe pobierz

> Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

> osobiście,

> za pośrednictwem osoby trzeciej,

> pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informację o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

>   kwestionariusz osobowy

>   oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

>   ksero dowodu osobistego

>   2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

>   zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

>   osobiście,

>   za pośrednictwem osoby trzeciej

>   pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Opłaty

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA 10 RAT
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I PROJEKTAMI 5900 zł 4 400*zł 590 zł 440 zł

 

+ W cenie ,, Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych” GRATIS.

Wpisowe: 50 zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress