ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Ekonomia transportu

STUDIA II STOPNIA – NOWOŚĆ

 

 

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia transportu, po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (postaw), będą specjalistami z zakresu ekologicznego oraz sprawnego, czyli skutecznego i oszczędnego zarazem, pokonywania przestrzeni przez osoby i towary.

Absolwenci tej specjalności stanowić będą realne wsparcie dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu i logistyki. Ich merytoryczne przygotowanie z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym m.in. z obszaru analizy ekonomicznej, prognozowania i metodologii nauk ekonomicznych, będzie mogło służyć wsparciem w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów widocznych w transporcie zarówno w skali makroekonomicznej, jak i w skali mikroekonomicznej.

Magister ekonomii transportu to osoba:

> posiadająca szeroki wachlarz nowoczesnych umiejętności i praktycznej wiedzy,

> znająca aktualne trendy i standardy logistyki,

> zdolna do samodzielnego dalszego rozwoju.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress