ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Ekonomia handlu i usług

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia handlu i usług poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, legitymować będą się znawstwem istoty usługi. Równie wysoki poziom wiedzy charakteryzować ich będzie w obszarze handlu. Zdobyte i rozwinięte w toku studiów umiejętności będą służyły organizacjom biznesowym w podniesieniu poziomu ich ekonomizacji, czyli uczynienia działalności handlowej i usługowej bądź skuteczniejszej, bądź oszczędniejszej.

Absolwenci specjalności ekonomia handlu i usług swymi kompetencjami społecznymi wzmacniać będą synergię dodatnią zespołów pracowniczych przedsiębiorstw. Preferowane przez nich konsekwentne zachowania przyczynią się też do poszukiwania i rozwoju kanałów dystrybucji towarów i usług.

Po ukończeniu specjalizacji ekonomia handlu i usług student (absolwent) charakteryzować się będzie:

> kwalifikacjami na najwyższym poziomie,

> wiedzą zdobytą od najlepszych teoretyków i praktyków biznesu,

> doskonałą zdolnością prezentacji i nawiązywania relacji biznesowych.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress