ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Ekonomia administracji publicznej

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólno-akademicki, specjalność ekonomia administracji publicznej, realizując zakładane efekty kształcenia, poznają znaczenie sektora publicznego i będą nie tylko rozumieć jego stronę obciążeniową, finansowaną z podatków lub obowiązkowych składek, ale ponadto będą dostrzegać i rozumieć istotę dostarczanych przez ten sektor dóbr publicznych i zaspokajanie potrzeb społecznych.

Wszyscy absolwenci tej specjalności, wiedząc, że ekonomia sektora publicznego stanowi niezbędny element nowoczesnego społeczeństwa, będą potrafili doceniać problemy wynikające z faktu, że sektor ten funkcjonuje w otoczeniu gospodarki rynkowej i musi respektować wynikające z tego ograniczenia.

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku ekonomia profil ogólno-akademicki, specjalność ekonomia administracji publicznej zaowocuje:

> posiadaniem niezbędnej wiedzy w pracy dla wysokospecjalistycznych służb publicznych i polityków wszystkich szczebli,

> zdobyciem umiejętności potrzebnych w aktywnej pracy zawodowej,

> przygotowaniem do efektywnego budowania ścieżki kariery.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress