ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

bp

Charakterystyka specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę w Policji Państwowej (oraz innych instytucjach i służbach związanych z bezpieczeństwem i ochroną). Walorem zajęć jest ich praktyczny charakter oraz wiedza wykładowców, którzy uzyskali w Policji wysokie stopnie oficerskie. Wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach tej specjalności ułatwią absolwentom zatrudnienie w Policji oraz mogą być istotnym atutem w procesie rekrutacji do pozostałych formacji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli (np. straży miejskiej /gminnej/, służbach specjalnych typu Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej).

Absolwent po ukończeniu studiów w ramach tej specjalności będzie posiadał:

 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa,

 • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia,

 • znajomość przepisów dotyczących organizacji, uprawnień i obowiązków Policji Państwowej i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli,

 • wiedzę na temat zasad współpracy i działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

 • kompetencje społeczne do pracy jako funkcjonariusz Policji, straży miejskiej (gminnej), jak również sprawowania funkcji w innych służbach państwowych i organach administracji odpowiedzialnych za różne dziedziny bezpieczeństwa państwa.

Misja WSHiU

Praktyczne studia - dobra praca - pewny sukces
Bezrobocie nie dotyczy absolwentów WSHiU
Uczelnia Przyjazna Pracodawcom

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.

 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).

 • kwestionariusz studia magisterskie – pobierz

 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

rekrutacja 5 krokow

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz

 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz

 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

 • ksero dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

 • zdjęcie w wersji cyfrowej

 • dowód wpłaty za legitymację-17 zł (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 • podpisany regulamin “Wpisowe 0 zł”” – pobierz

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

Misja WSHiU

Praktyczne studia - dobra praca - pewny sukces
Bezrobocie nie dotyczy absolwentów WSHiU
Uczelnia Przyjazna Pracodawcom

Opłaty

ROK STUDIÓW TRYB STUDIÓW
OPŁATA I RATA
OPŁATA II RATY
OPŁATA XII RAT
I STACJONARNE 3 880 1 940 325  305*
I NIESTACJONARNE 3 880 1 940 325  305*
II STACJONARNE 4 260 2 130 355
II NIESTACJONARNE 4 260 2 130 355

Nr. konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Wpisowe 500 zł. Do końca września promocja „Wpisowe O zł”.

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

*  rata za październik

Misja WSHiU

Praktyczne studia - dobra praca - pewny sukces
Bezrobocie nie dotyczy absolwentów WSHiU
Uczelnia Przyjazna Pracodawcom

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress