ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Bezpieczeństwo Narodowe – Magisterskie

Charakterystyka kierunku

Studia magisterskie przeznaczone są dla kandydatów, którzy chcą pozyskać zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego. W sposób bezkompromisowy dążymy do tego, by nasi studenci pod opieką profesorów, wykładowców i trenerów stali się ekspertami w zakresie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcamy zajęciom o charakterze praktycznym, przejawia się to w ogromnym zróżnicowaniu form kształcenia.

Projekt

Gra decyzyjna

Warsztaty

Case study

Kwerenda

Seminaria

Konsultacje

Jakość kształcenia zapewnia kadra dydaktyczna, którą stanowią specjaliści od lat związani z organizacjami zajmującymi się kształtowaniem bezpieczeństwa obywateli, instytucjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, obroną cywilną, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wydziałami zarządzania kryzysowego, Policją, Siłami Zbrojnymi RP, służbą celną i penitencjarną, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Strażą Graniczną.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress